تیزر/ چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ۱

۴۰ یعنی یک رسالت، پذیرش مسوولیت ۴۰ یعنی الگو شدن، الهام بخش بودن اینک این ما و مسیر ۴۰ ساله
فرا رسیدن ۱۶مرداد، چهلمین سالروز تأسیس جهاددانشگاهی گرامی باد

برای مشاهده ویدئو، روی عکس پوستر کلیک کنید

تیزر/ چهلمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی