افتتاح دبیرخانه طرح ملی مشاغل خانگی در جهاددانشگاهی سمنان

۱۲ مهر ۱۳۹۹ ۱۸

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان، دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، رئیس جهاددانشگاهی استان و مدیریت صندوق کارآفرینی امید استان سمنان افتتاح شد