آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی در سمنان

۰۲ آبان ۱۳۹۹ ۱۶

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان، آزمون سراسری استخدامی تأمین اجتماعی با همکاری شرکت کار وتأمین متعلق به سازمان تامین اجتماعی و مرکز آزمون جهاد دانشگاهی جهت تامین نیروی انسانی صبح امروز در استان سمنان برگزار شد.

۴۹۶ نفر برای استخدام در ۸ رشته شغل از صبح امروز در دو حوزه امتحانی سمنان و شاهرود در استان سمنان  به رقابت پرداختند.