بازدید نائب رئیس اول مجلس از پروژه رویان جهاددانشگاهی استان سمنان+فیلم

۲۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۶

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با دعوت و هماهنگی از سوی نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه جهت بازدید از برخی پروژه های علمی و پزشکی به سمنان سفر کرد و پیش از ظهر امروز از پروژه رویان جهاددانشگاهی استان سمنان در شهرستان مهدیشهر بازدید کرد.

بازدید نائب رئیس اول مجلس از پروژه رویان جهاددانشگاهی استان سمنان