جلسه امضای تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سمنان

۰۳ مرداد ۱۳۹۸ ۸

با هدف گسترش همکاری ها و مشارکت در زمینه فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اشتغال و کارآفرینی، اطلاع رسانی و مشاوره ای، جهاددانشگاهی استان سمنان و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان سمنان تفاهم نامه همکاری امضا کردند.