آزمون استخدامی آتش نشانی - سمنان

۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ۲۶

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان، آزمون استخدامی پیمانی مشاغل عملیاتی آتش نشانی روز گذشته 18 مردادماه، همزمان با سراسر کشور در دو حوزه امتحانی سمنان و شاهرود برگزار شد و 1272 نفر در این آزمون به رقابت پرداختند.

این آزمون به همت اداره کل امور شهری استانداری سمنان، جهاددانشگاهی استان سمنان و دانشگاه آزاد اسلامی سمنان برگزار شد.