بازدید معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی از پروژه‌های استان سمنان

۰۹ شهریور ۱۳۹۸ ۱۸

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی در سفری یک روزه به سمنان از پروژه‌های جهاددانشگاهی استان سمنان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان، احمد شریفی‌‌زاده که به همراه ناصری مدیرکل امور واحدهای جهاددانشگاهی به سمنان سفر کرده بود از پروژه‌های شعبه رویان مهدیشهر، پژوهشکده کویر سمنان و گیاهان دارویی بسطام بازدید کرد.