دوره آموزشی دستیار کنار دندانپزشک

تاریخ برگزاری : ۳۰ مهر ۱۳۹۸ رویداد ها
دوره آموزشی دستیار کنار دندانپزشک

دوره آموزشی دستیار کنار دندانپزشک
با اعطاء گواهینامه معتبر از جهاددانشگاهی استان سمنان

ثبت نام: سمنان، خیابان طالقانی، بالاتر از میدان ارگ، نبش کوچه شهید خواجوی
تلفن: 33337000 - 33360980