نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان

۰۳ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۴۳ ۱۵
در آستانه فرارسیدن 16 مرداد، چهل و دومین سالروز تأسیس جهاددانشگاهی، نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان با اصحاب رسانه و مطبوعات برگزار شد.
 
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان
نشست خبری رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان