افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان

۲۹ آبان ۱۴۰۱ | ۰۸:۵۳ ۲۷

سومین نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی و تولیدات مشاغل خانگی با مشارکت جهاددانشگاهی و اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان در سالن ورزشی غدیر سمنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان، در این نمایشگاه که به کارفرمایی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان و با مشارکت جهاددانشگاهی استان سمنان در 120 غرفه برگزار شد، قریب به 150 هنرمند صنایع دستی و مشاغل خانگی از 11 استان کشور حضور داشتند.

افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان
افتتاح نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سمنان