مراسم استقبال از شهید گمنام در جهاددانشگاهی سمنان

۰۴ دی ۱۴۰۱ | ۰۹:۳۴ ۱۵

مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان، در این مراسم که شب گذشته به همت مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان و بسیج دانشجویی این مرکز برگزار شد، دانشجویان جهاددانشگاهی سمنان ضمن استقبال از شهید گمنام، با پیکر این شهید والامقام وداع کردند.

مراسم استقبال از شهید گمنام در جهاددانشگاهی سمنان
مراسم استقبال از شهید گمنام در جهاددانشگاهی سمنان
مراسم استقبال از شهید گمنام در جهاددانشگاهی سمنان
مراسم استقبال از شهید گمنام در جهاددانشگاهی سمنان
مراسم استقبال از شهید گمنام در جهاددانشگاهی سمنان
مراسم استقبال از شهید گمنام در جهاددانشگاهی سمنان
مراسم استقبال از شهید گمنام در جهاددانشگاهی سمنان
مراسم استقبال از شهید گمنام در جهاددانشگاهی سمنان
مراسم استقبال از شهید گمنام در جهاددانشگاهی سمنان
مراسم استقبال از شهید گمنام در جهاددانشگاهی سمنان
مراسم استقبال از شهید گمنام در جهاددانشگاهی سمنان
مراسم استقبال از شهید گمنام در جهاددانشگاهی سمنان
مراسم استقبال از شهید گمنام در جهاددانشگاهی سمنان
مراسم استقبال از شهید گمنام در جهاددانشگاهی سمنان
مراسم استقبال از شهید گمنام در جهاددانشگاهی سمنان