مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان

۰۷ دی ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۴ ۲۳

مرحله استانی یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در استان سمنان از امروز هفتم دیماه با حضور 13 تیم و به مدت سه روز به میزبانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان برگزار می شود.

در این دوره از مسابقات 13 تیم از دانشگاه های فرهنگیان سمنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشگاه آزاد سمنان، مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان، مرکز علمی کاربردی شهرداری بیارجمند و مرکز علمی کاربردی روستا به رقابت می پردازند.

مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان