فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان

۱۴ دی ۱۴۰۱ | ۱۳:۵۸ ۲۱

مرحله استانی یازدهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویان ایران در استان سمنان پیش از ظهر امروز ۱۴ دی ماه با برگزاری دوره نهایی این دوره از مسابقات به کار خود پایان داد.

مناظره نهایی این دوره از مسابقات با حضور دو تیم ذهن برتر از دانشگاه فرهنگیان سمنان و تیم حاج حسن شاطری از دانشگاه آزاد سمنان برگزار شد و تیم دانشگاه فرهنگیان سمنان با پیروزی در این مناظره، توانست مقام اول این دوره از مسابقات را کسب کند.

فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان
فینال مسابقات مناظره دانشجویان استان سمنان