تجلیل از بانوان جهادگر جهاددانشگاهی استان سمنان

۲۱ دی ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۲ ۱۸

صبح امروز 21 دیماه و همزمان با فرارسیدن ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز بزرگداشت مقام زن و مادر، از بانوان جهادگر جهاددانشگاهی استان سمنان تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان در مراسمی با حضور رئیس، معاونین، مدیران و کارکنان جهاددانشگاهی استان سمنان، با اهداء لوح سپاس و هدایا، از 14 نفر از بانوان شاغل در مجموعه جهاددانشگاهی استان سمنان تجلیل شد.

تجلیل از بانوان جهادگر جهاددانشگاهی استان سمنان
تجلیل از بانوان جهادگر جهاددانشگاهی استان سمنان
تجلیل از بانوان جهادگر جهاددانشگاهی استان سمنان
تجلیل از بانوان جهادگر جهاددانشگاهی استان سمنان
تجلیل از بانوان جهادگر جهاددانشگاهی استان سمنان
تجلیل از بانوان جهادگر جهاددانشگاهی استان سمنان
تجلیل از بانوان جهادگر جهاددانشگاهی استان سمنان
تجلیل از بانوان جهادگر جهاددانشگاهی استان سمنان
تجلیل از بانوان جهادگر جهاددانشگاهی استان سمنان
تجلیل از بانوان جهادگر جهاددانشگاهی استان سمنان
تجلیل از بانوان جهادگر جهاددانشگاهی استان سمنان
تجلیل از بانوان جهادگر جهاددانشگاهی استان سمنان
تجلیل از بانوان جهادگر جهاددانشگاهی استان سمنان
تجلیل از بانوان جهادگر جهاددانشگاهی استان سمنان
تجلیل از بانوان جهادگر جهاددانشگاهی استان سمنان
تجلیل از بانوان جهادگر جهاددانشگاهی استان سمنان
تجلیل از بانوان جهادگر جهاددانشگاهی استان سمنان
تجلیل از بانوان جهادگر جهاددانشگاهی استان سمنان