سفر تعدادی از روسای پژوهشکده های جهاددانشگاهی کشور به سمنان

۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۹:۵۴ ۱۵

تعدادی از مدیران و روسای پژوهشکده ها و سازمان های جهاددانشگاهی کشور، امروز 11 بهمن ماه به سمنان سفر کردند.

در این سفر، رئیس پژوهشکده معتمد(سرطان سینه) جهاددانشگاهی، رئیس سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران و رئیس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی کشور حضور داشتند.

نشست با استاندار سمنان، بازدید از مراکز علمی و آموزشی و پروژه های جهاددانشگاهی سمنان از جمله برنامه های این سفر بود، همچنین موضوعاتی مختلفی از قبیل همکاری در زمینه راه اندازی مرکز غربالگری و پیشگیری سرطان زنان، راه اندازی مرکز درمان ناباروری، مرکز درمان زخم دیابت، مرکز جامع ترمیم زخم و... در این سفر بررسی شد.

سفر تعدادی از روسای پژوهشکده های جهاددانشگاهی کشور به سمنان
سفر تعدادی از روسای پژوهشکده های جهاددانشگاهی کشور به سمنان
سفر تعدادی از روسای پژوهشکده های جهاددانشگاهی کشور به سمنان
سفر تعدادی از روسای پژوهشکده های جهاددانشگاهی کشور به سمنان
سفر تعدادی از روسای پژوهشکده های جهاددانشگاهی کشور به سمنان
سفر تعدادی از روسای پژوهشکده های جهاددانشگاهی کشور به سمنان
سفر تعدادی از روسای پژوهشکده های جهاددانشگاهی کشور به سمنان
سفر تعدادی از روسای پژوهشکده های جهاددانشگاهی کشور به سمنان
سفر تعدادی از روسای پژوهشکده های جهاددانشگاهی کشور به سمنان
سفر تعدادی از روسای پژوهشکده های جهاددانشگاهی کشور به سمنان
سفر تعدادی از روسای پژوهشکده های جهاددانشگاهی کشور به سمنان
سفر تعدادی از روسای پژوهشکده های جهاددانشگاهی کشور به سمنان
سفر تعدادی از روسای پژوهشکده های جهاددانشگاهی کشور به سمنان
سفر تعدادی از روسای پژوهشکده های جهاددانشگاهی کشور به سمنان
سفر تعدادی از روسای پژوهشکده های جهاددانشگاهی کشور به سمنان