تقویم

دوره آموزشی تکنیسین داروخانه

دوره آموزشی تکنیسین داروخانه

۲۹ اسفند ۱۴۰۱

توسط جهاددانشگاهی استان سمنان برگزار می شود برگزاری دوره آموزشی تکنیسین داروخانه   تلفن ثبت نام :  023 33337000 33360981 33360980 روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان