مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان

۱۲ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۱:۳۵ ۲۲

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان، مرحله استانی پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی استان سمنان با حضور ۶ تیم و به میزبانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان برگزار شد.

این دوره از مسابقات با حضور  ۶ تیم از مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان، غرب استیل مهدیشهر، مرکز روستا و شهرداری بیارجمند(سه تیم) و به مدت دو روز در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان برگزار شد و در نهایت تیم شرکت صنعتی روستا از مرکز علمی کاربردی روستا مقام اول را کسب کرد.

مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان
مسابقات مناظره دانشجویان علمی کاربردی استان سمنان