معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان سمنان

معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استانسمنان

معاونت آموزش جهاد دانشگاهی استان سمنان از سال 1371 شروع به فعالیت نموده و با اعتقاد به این که تحولات و پیشرفت پدید آمده در علوم و فنون مستلزم آموزش، تخصص و تجربه است، گسترش آموزش و شکوفائی استعدادها در سطح جامعه را یکی از برنامه های اساسی خود قرار داده و برای تحقق این امر کوشش های مستمری از  بدو  تاسیس تا کنون داشته است.