همکاری با جهاد

جهاددانشگاهی استان سمنان با فعالیت در حوزه های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی زمینه همکاری با سازمان ها، نهادها و ارگان های مختلف را داراست.

برخی از زمینه های همکاری پژوهشی، آموزشی و فرهنگی جهاددانشگاهی استان سمنان:

معاونت پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی استان سمنان

مرکز خدمات تخصصی الکترونیک و کامپیوتر.

مرکز خدمات تخصصی زمین شناسی و معدن.

آزمایشگاه همکار استاندارد مصالح ساختمانی و مواد معدنی.

گروه پژوهشی بهره‌وری و توسعه کارآفرینی(دارای موافقت کلی).

گروه پژوهشی برنامه ریزی و گردشگری کویر(دارای موافقت کلی).

نمایندگی بانک خون بند ناف شرکت فناوری بن یاخته های پژوهشگاه رویان. 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) واحد سمنان

معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان سمنان

مرکز آموزش بلند مدت(مؤسسه آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز سمنان)

مرکز آموزش های تخصصی و آزاد کوتاه مدت جهاددانشگاهی استان سمنان

  • مرکز آزمون آنلاین
  • مرکز آموزش کامپیوتر و فناوری اطلاعات
  • دوره های زبان خارجی
  • دوره های پزشکی
  • مرکز آموزش کارکنان دستگاه های اجرائی

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان سمنان

سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی شعبه استان سمنان

خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه سمنان

خبرگزاری قرآنی بین المللی ایران(ایکنا)، شعبه سمنان

مرکز افکار سنجی جهاددانشگاهی استان سمنان

مرکز گردشگری دانشجویان ایران شعبه جهاددانشگاهی استان سمنان

مرکز فرهنگی امام و انقلاب اسلامی جهاددانشگاهی شعبه استان سمنان

سازمان انتشارات جهاددانشگاهی استان سمنان

سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشجویان جهاددانشگاهی شعبه استان سمنان