مراکز آموزشی

مشخصات مراکز آموزشی

سمنان- خیابان طالقانی، بالاتر از میدان ارگ،نبش خ شهید خواجوی-تلفن: 33337000-33360981

سمنان – میدان کوثر – بلوار قائم – بلوار دانشجو – مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه سمنان- تلفن: 33337279 - 33337123