وظایف، ظرفیت ها و توانمندی ها

وظایف حوزه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

 

گسترش تحقیقات و شکوفایی روحیه تتبع و استعدادها در سطح جامع برای نیل به خود کفایی

گسترش طرح های کاربردی و نیمه صنعتی از طریق پیوند با مراکز علمی و تحقیقات به منظور بکارگیری نتایج تحقیقات پژوهش

ایجاد تشکیلات مناسب به منظور تالیف، ترجمه، انتشار کتب، نشریات، نتایج تحقیقات و مقالات علمی  

انجام دادن تحقیقات توسعه ای و کاربردی

پیگیری طرح های تحقیقاتی جهاد تا پایان مرحله نیمه صنعتی و صنعتی

ارایه خدمات علمی ، فنی در زمینه های مختلف مورد نیاز جامعه

حمایت و تشویق و جذب پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه ریزی و ایجاد شرایط و امکانات لازم به منظور فراهم آوردن زمینه فعالیت علمی پژوهشی آنان برمبنای شناخت مشکلات واقعی و نیاز های تخصصی جامعه

ایجاد تشکیلات تحقیقاتی مورد نیاز برای انجام امور براساس قوانین کشور

ظرفیت ها و توانمندیهای معاونت پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی استان سمنان

انجام تحقیقات توسعه ای و کاربردی.

ایجاد تشکیلات مناسب به منظور تألیف، ترجمه و انتشار کتب و مقالات علمی.

پیگیری طرح های تحقیقاتی جهاددانشگاهی تا مرحله نیمه صنعتی و صنعتی.

ارائه خدمات علمی فنی در زمینه های مختلف و مورد نیاز جامعه.

برنامه‌ریزی برای ایجاد شرایط و امکانات لازم به منظور فراهم آوردن زمینه  فعالیت های علمی پژوهشی بر مبنای شناخت مشکلات واقعی و نیازهای تخصصی جامعه.

انجام طرح های پژوهشی مختلف در سطح استان.

ارائه خدمات آزمایشگاهی

دارای چهار گروه تایید صلاحیت همکاری با وزارت نفت در زمینه های:

-     بانک های اطلاعاتی   

-     معماری ساختمان                    

-     مدیریت واحد سازمان ها در صنعت نفت

-     توسعه نرم افزارهای تخصصی مورد نیاز صنعت