درباره واحد

جهاددانشگاهی

در پی فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی – قدس سره- درتاریخ 23/3/59 مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی ، ستاد مزبور در جلسه مورخ 16/5/59 به منظور تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب فرهنگی ، جهاددانشگاهی را به عنوان یک نهاد انقلابی و برخاسته از انقلاب فرهنگی تاسیس کرد.

 پس از تبدیل ستاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی ، اساسنامه این نهاد در تاریخ 11/9/65 مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با حذف وظیفه مشارکت در مدیریت اداره دانشگاهها و تاکید بر انجام فعالیتهای فرهنگی و تحقیقاتی به منظور اسلامی شدن دانشگاهها به تصویب رسید.

بار دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنایت به شرایط جدید دانشگاهها در تاریخ 22/8/69 مصوبه ای را به تصویب رساند که در آن جهاددانشگاهی به عنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی ، خدماتی کشور معرفی گردید.  در این مصوبه دو وظیفه عمده انجام تحقیقات علمی و فعالیتهای فرهنگی همچنان بعهده این نهاد می باشد. بر مبنای این مصوبه اساسنامه جدید جهاددانشگاهی به شرح ذیل به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

جهاددانشگاهی نهادی است عمومی و غیردولتی زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، دارای شخصیت مستقل و از لحاظ اداری ، استخدامی و مالی تابع مقرراتی است که در چارچوب اختیارات قانونی به تصویب هیات امنای جهاددانشگاهی می‌سد.

 اهداف:
- گسترش تحقیقات و شکوفایی روحیه تتبع و استعدادها در سطح جامعه برای نیل به خوداتکایی
- توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه از طریق همکاری با حوزه ، دانشگاه و سایر مراجع و نهادهای فرهنگی به خصوص برای نسل جوان

- گسترش طرحهای کاربردی و نیمه صنعتی از طریق پیوند با مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور به کارگیری نتایج پژوهش

وظایف کلی جهاد عبارت است از :

تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و برنامه ریزی فرهنگی و تربیتی و ایجاد آمادگی فکری و مکتبی در قشر جوان بخصوص دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان به منظور مقابله با غرب زدگی و انحرافات در چارچوب سیاستهای فرهنگی کشور

ایجاد تشکیلات مناسب به منظور تألیف ، ترجمه و انتشار کتب ، نشریات نتایج تحقیقات و مقالات علمی ، فرهنگی و تولید مواد کمک آموزشی

انجام دادن تحقیقات توسعه ای و کاربردی

پی گیری طرحهای تحقیقاتی جهاد تا پایان مرحله نیمه صنعتی و صنعتی

ارائه خدمات علمی – فنی در زمینه های مختلف مورد نیاز جامعه

حمایت ، تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه ریزی و ایجاد شرایط و امکانات لازم به منظور فراهم آوردن زمینه فعالیتهای علمی و پژوهشی آنان بر مبنای شناخت مشکلات واقعی و نیازهای تخصصی جامعه

اجرای دوره های رسمی آموزش های علمی – کاربردی مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالی کشور

ایجاد تشکیلات آموزشی و تحقیقاتی مطرح شده در بندهای این ماده براساس قوانین و مقررات آموزش عالی

مشارکت در ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی

تبصره : خدمات علمی فنی شامل : انجام دادن آزمایش های کیفی، بررسی پیشنهاد استانداردها ، جمع آوری و پردازش داده های علمی ، انتشار مدارک و داده های علمی ، ترویج فنون و انجام دادن مشاوره علمی و ارائه کمکهای فنی و انجام دادن خدمات بهداشتی و درمانی و تشخیص پزشکی  می شود.

 ارکان جهاددانشگاهی ارکان این نهاد عبارتند از:

عالی ترین مرجع سیاستگذاری (هیات امناء)

تعیین کننده خط مشی و ناظر بر فعالیتها (شورای علمی)

بالاترین مقام اجرایی (رییس جهاد دانشگاهی)

در حال حاضر علاوه بر دفتر مرکزی، 10 سازمان، 36 واحد جهاد دانشگاهی، همچنین تعداد سه پژوهشگاه، 26 پژوهشکده، سه خبرگزاری، 7 مرکز، 8 مؤسسه، 11 شرکت دانش بنیان، دو دانشگاه، یک مجتمع تحقیقاتی، و دو پارک علم و فناوری وابسته به این نهاد در حال فعالیت هستند.

جهاددانشگاهی واحد استان سمنان

در راستای تحقق اهداف عالی دانشگاهها و گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در میان دانشگاهیان و جوانان و تحقق بخشیدن به اهداف فرهنگی جامعه و... در سال 1365 فعالیت خود را آغاز نمود و توانست ضمن همکاری با  دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، مراکز اجرایی دولتی و مراکز تحقیقاتی و صنعتی استان فعالیت های فرهنگی و  طرح های بنیادی و کاربردی متعددی را با موفقیت اجرا کند.

جهاددانشگاهی استان سمنان در حال حاضر دارای معاونت های فرهنگی، پژوهشی و فناوری، آموزشی می باشد.

چشم انداز  جهاد دانشگاهی استان سمنان :

جهاددانشگاهی استان سمنان با توجه به برنامه چشم انداز جهاددانشگاهی و سند توسعه استان سمنان گامهای مثبت و خوبی در حوزه های فرهنگی،پژوهشی و آموزشی برداشته است و برنامه توسعه خود را نیز برای سال‌های پیش رو در سالجاری تدوین نموده است.

کلید واژه ها: جهاددانشگاهی سمنان