آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان سمنان

۱۸ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۲ ۱۱

آزمون چذب و تأمین نیروی انسانی موردنیاز در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان همزمان با سراسر کشور امروز چهارشنبه 18 اسفندماه در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان، آزمون سراسری جذب و به کارگیری بیش از 200 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح کشور برگزار شد و حدود 153 نفر از استان سمنان در این آزمون به رقابت پرداختند.

آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان سمنان
آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان سمنان
آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان سمنان
آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان سمنان
آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان سمنان
آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان سمنان
آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان سمنان
آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان سمنان
آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان سمنان
آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان سمنان
آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان سمنان