آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان

۲۰ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۶ ۲۱

آزمون سراسری استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان با شرکت یک هزار و 560 نفر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان، این آزمون به صورت سراسری و توسط مرکز آزمون جهاددانشگاهی استان سمنان در دو حوزه امتحانی سمنان و شاهرود برگزار شد،  از کل تعداد شرکت کنندگان، 810 نفر در حوزه امتحانی سمنان و 750 نفر نیز در حوزه امتحانی شاهرود بودند.

آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان
آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان
آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان
آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان
آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان
آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان
آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان
آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان
آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان
آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان
آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان
آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان
آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان
آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان
آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان
آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان
آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان
آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان
آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان
آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان
آزمون استخدامی قوه قضاییه در استان سمنان