جهاددانشگاهی و شرکت گاز استان سمنان توافق نامه همکاری امضا کردند

۲۶ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۸ کد : ۴۵۰۱۵ آموزشی عمومی تاپ خبر
جهاددانشگاهی استان و شرکت گاز استان سمنان در زمینه برگزاری دوره های آموزش تخصصی توسط جهاددانشگاهی استان، توافق نامه همکاری امضا کردند.
جهاددانشگاهی و شرکت گاز استان سمنان توافق نامه همکاری امضا کردند

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان، توافق نامه همکاری برگزاری دوره آموزشی  HSE برای نمایندگان HSE و مسوولین پروژه ها(پیمانکاران) بین علی منصفی راد، رئیس جهاددانشگاهی استان و سید جواد حقیقت حسینی، مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان امضا و تبادل شد.

طبق این توافق نامه همکاری، دوره آموزشی تخصصی  HSE برای نمایندگان HSE و مسوولین پروژه ها(پیمانکاران) معرفی شده از سوی شرکت گاز استان سمنان به مدت 5 سال توسط جهاددانشگاهی استان سمنان برگزار می شود.

اجرای دوره های آموزشی بر اساس سرفصل های اعلام شده برای پیمانکاران، انجام آزمون پایان دوره و صدور گواهینامه برای فراگیران شرکت کننده در دوره های آموزشی توسط مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی استان سمنان انجام می شود.

کلید واژه ها: استان سمنان دوره آموزشی سمنان جهاددانشگاهی استان سمنان آموزشی جهاددانشگاهی hse


نظر شما :