سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان منصوب شد

۲۸ تیر ۱۴۰۱ | ۰۸:۵۷ کد : ۴۶۲۹۱ آموزشی عمومی تاپ خبر
طی حکمی از سوی رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی کشور، سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان منصوب شد.
سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان، به پیشنهاد رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان و در حکمی از سوی دکتر محمدعلی گودرزی، رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی کشور، خانم حوریه عربیان به عنوان سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان منصوب شد.

در حکم رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی کشور آمده است: نظر به تخصص و تعهد جنابعالی و به استناد موافقت کارگروه انتصاب واحد استانی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان منصوب می شوید.

گودرزی در ادامه آورده است: امید است با استعانت از خداوند متعال، در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

کلید واژه ها: جهاددانشگاهی علمی کاربردی جهاددانشگاهی علمی کاربردی سمنان جهاددانشگاهی سمنان استان سمنان


نظر شما :