صدور مجوز مرکز آموزش ایمنی و بهداشت کار(HSE) در جهاددانشگاهی سمنان

۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۹:۵۵ کد : ۵۴۵۳۵ آموزشی عمومی تاپ خبر
مجوز مرکز آموزش ایمنی و بهداشت کار (HSE) جهاددانشگاهی استان سمنان از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شد
صدور مجوز مرکز آموزش ایمنی و بهداشت کار(HSE) در جهاددانشگاهی سمنان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان سمنان، بر طبق این مجوز، اجرای دوره های آموزشی ایمنی کار برای کارگران، کارفرمایان و کارآموزان مطابق با رعایت کامل ضوابط، دستورالعمل ها و شیوه نامه های آموزش ایمنی کار با هماهنگی این مرکز و رابط آموزشی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان امکان پذیر شده است.

در قالب این مجوز، دوره های آموزشی شامل ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران، ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری، آموزش عمومی ایمنی (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها) در قالب زیرسامانه آموزش ایمنی کار که در ذیل، سامانه جامع روابط کار تعریف شده است، مطابق ضوابط در سطح استان سمنان برگزار می شود.

لازم به ذکر است در پایان دوره های آموزشی و از سوی مرکز آموزش ایمنی و بهداشت کار (HSE) جهاددانشگاهی استان سمنان گواهینامه پایان دوره آموزشی صادر می شود.

کلید واژه ها: بهداشت کار ایمنی کار ایمنی بهداشت کار آموزش ایمنی دوره آموزشی استان سمنان جهاددانشگاهی سمنان سمنان جهاددانشگاهی استان سمنان وزارت تعاون


نظر شما :