آرشیو اخبار

"پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" و دو روی "سکه ضرب نشده تولید"
رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان تشریح کرد:

"پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" و دو روی "سکه ضرب نشده تولید"

رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان از تمرکز توان داخلی بر تحقق شعار سال به عنوان یک ضرورت نام برد و گفت: تحقق شعار سال نیازمند یک حرکت جمعی و ملی در همه بخش‌ها است.

ادامه مطلب