تاپ خبر - آرشیو

بررسی روند احداث پژوهشکده مطالعات کویر در سمنان
در دیدار رئیس جهاددانشگاهی با رئیس مجمع نمایندگان سمنان انجام شد؛

بررسی روند احداث پژوهشکده مطالعات کویر در سمنان

در دیدار رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان با رئیس مجمع نمایندگان این استان روند احداث پژوهشکده مطالعات کویر جهاددانشگاهی استان سمنان در سمنان بررسی شد.

ادامه مطلب