تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

پیگیری راه اندازی مرکز تجاری سازی نانوتکنولوژی و پزشکی بازساختی جهاددانشگاهی استان سمنان
در نشست با پروفسور سیف علیان دانشمند حوزه مهندسی بافت مقیم کشور انگلستان بررسی شد؛

پیگیری راه اندازی مرکز تجاری سازی نانوتکنولوژی و پزشکی بازساختی جهاددانشگاهی استان سمنان

دومین نشست رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان با پروفسور اسکندر(الکس) سیف علیان، دانشمند، پژوهشگر و کارآفرین حوزه مهندسی بافت مقیم کشور انگلستان برای راه اندازی مرکز تجاری سازی نانوتکنولوژی و پزشکی بازساختی جهاددانشگاهی استان سمنان برگزار شد.

ادامه مطلب
اختصاص ردیف بودجه اعتباری برای توسعه و تجهیز مرکز اصلاح نژاد دام سبک جهاددانشگاهی استان سمنان
با پیگیری نماینده سمنان انجام می شود؛

اختصاص ردیف بودجه اعتباری برای توسعه و تجهیز مرکز اصلاح نژاد دام سبک جهاددانشگاهی استان سمنان گالری

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه به اتفاق رئیس و معاونین جهاددانشگاهی استان سمنان، از مرکز خدمات تخصصی به نژادی دام سبک جهاددانشگاهی این استان در منطقه دربند مهدیشهر بازدید کرد.

ادامه مطلب