مطالب مرتبط با کلید واژه

فرهنگی


صدور مجوز فعالیت مرکز مستندسازی و تولیدات چندرسانه ای جهاددانشگاهی استان سمنان
از سوی رئیس جهاددانشگاهی کشور ابلاغ شد؛

صدور مجوز فعالیت مرکز مستندسازی و تولیدات چندرسانه ای جهاددانشگاهی استان سمنان

رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان از صدور مجوز موافقت اصولی مرکز تخصصی نوع "ب" مستندسازی و تولیدات چندرسانه ای در جهاددانشگاهی این استان خبر داد.

ادامه مطلب
راه اندازی مرکز مستندسازی و تولیدات چندرسانه ای در جهاددانشگاهی استان سمنان
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان سمنان خبر داد:

راه اندازی مرکز مستندسازی و تولیدات چندرسانه ای در جهاددانشگاهی استان سمنان

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان سمنان از راه اندازی مرکز تخصصی نوع "ب" مستندسازی و تولیدات چندرسانه ای در جهاددانشگاهی این استان خبر داد.

ادامه مطلب