فرهنگی - آرشیو

صدور مجوز فعالیت مرکز مستندسازی و تولیدات چندرسانه ای جهاددانشگاهی استان سمنان
از سوی رئیس جهاددانشگاهی کشور ابلاغ شد؛

صدور مجوز فعالیت مرکز مستندسازی و تولیدات چندرسانه ای جهاددانشگاهی استان سمنان

رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان از صدور مجوز موافقت اصولی مرکز تخصصی نوع "ب" مستندسازی و تولیدات چندرسانه ای در جهاددانشگاهی این استان خبر داد.

ادامه مطلب