فرهنگی - آرشیو

اعطای تندیس ملی فداکاری به خانواده شهید مدافع سلامت در استان سمنان
در آستانه چهل و یکمین سالروز تأسیس جهاددانشگاهی انجام شد؛

اعطای تندیس ملی فداکاری به خانواده شهید مدافع سلامت در استان سمنان

همزمان با عید سعید غدیرخم و در آستانه ۱۶ مرداد، فرارسیدن چهل و یکمین سالروز تأسیس جهاددانشگاهی، تندیس ملی نمادین فداکاری به خانواده اولین شهید مدافع سلامت در استان سمنان اعطاء شد.

ادامه مطلب