فرهنگی - آرشیو

ضرورت بهره گیری از ظرفیت های جهاددانشگاهی در جهت توسعه و ترویج معارف اسلامی
رئیس هیئت مدیره مؤسسه منتظران منجی تأکید کرد:

ضرورت بهره گیری از ظرفیت های جهاددانشگاهی در جهت توسعه و ترویج معارف اسلامی

رئیس هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی منتظران منجی بر ضرورت استفاده و بهره گیری از تمام ظرفیت های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی جهاددانشگاهی در جهت توسعه و ترویج معارف اسلامی و اهل بیت(ع) تأکید کرد و گفت: در همین راستا تفاهم نامه همکاری بین دو مجموعه منعقد خواهد شد.

ادامه مطلب
انتصاب معاون فرهنگی جهاددانشگاهی سمنان در شورای مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

انتصاب معاون فرهنگی جهاددانشگاهی سمنان در شورای مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

رئیس جهاددانشگاهی کشور با صدور حکمی، سید محمد علی شاهمیری، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان سمنان را به عنوان عضو شورای مرکزی سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی منصوب کرد.

ادامه مطلب