آموزشی - آرشیو

معرفی کارآفرینان برتر به عنوان افراد پیشران طرح توسعه مشاغل خانگی در استان سمنان
معاون آموزشی جهاددانشگاهی استان سمنان خبر داد:

معرفی کارآفرینان برتر به عنوان افراد پیشران طرح توسعه مشاغل خانگی در استان سمنان

معاون آموزشی جهاددانشگاهی استان سمنان از شناسایی و معرفی کارآفرینان برتر استان به عنوان پیشرانان طرح توسعه مشاغل خانگی در استان سمنان خبر داد و گفت: در همین راستا از کارگاه های تولیدات صنایع دستی با هدف شناسایی و معرفی پیشرانان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی بازدید انجام می شود.

ادامه مطلب