آموزشی - آرشیو

برگزاری آزمون استخدامی تأمین اجتماعی در استان سمنان+ دانلود دفترچه راهنما
با همکاری جهاددانشگاهی استان سمنان انجام می شود؛

برگزاری آزمون استخدامی تأمین اجتماعی در استان سمنان+ دانلود دفترچه راهنما

آزمون سراسری استخدامی تأمین اجتماعی با همکاری شرکت کار وتامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی و مرکزآزمون جهاد دانشگاهی جهت تامین نیروی انسانی برگزار می شود.

ادامه مطلب