آموزشی - آرشیو

افزایش دانش عمومی دانش آموزان شاهرودی با برگزاری دوره های آموزشی زیست محیطی
رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان خبر داد:

افزایش دانش عمومی دانش آموزان شاهرودی با برگزاری دوره های آموزشی زیست محیطی

رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان گفت: در دومین مرحله از برگزاری دوره های آموزشی زیست محیطی، کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت پسماند برای معلمان و رابطان آموزشی مدارس شهرستان شاهرود برگزار شد.

ادامه مطلب