آموزشی - آرشیو

برگزاری ۹ رویداد آموزش کارآفرینی و بازاریابی در حوزه استارت آپ ها و اپلیکیشن در سمنان
به همت مرکز نوآوری جهاددانشگاهی انجام شد؛

برگزاری ۹ رویداد آموزش کارآفرینی و بازاریابی در حوزه استارت آپ ها و اپلیکیشن در سمنان

رئیس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان از برگزاری ۹ رویداد و کارگاه آموزش مهارت های کارآفرینی، بازاریابی و کسب و کار به همت مرکز نوآوری و شتابدهی جهاددانشگاهی سمنان خبر داد.

ادامه مطلب
آشنایی ۶۰۰ نفر با مهارت های کارآفرینی و کسب و کار به همت مرکز نوآوری جهاددانشگاهی سمنان

آشنایی ۶۰۰ نفر با مهارت های کارآفرینی و کسب و کار به همت مرکز نوآوری جهاددانشگاهی سمنان

رئیس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان گفت: در طول مدت یک ماه گذشته، بالغ بر ۶۰۰ نفر در دوره های آموزش مهارت های کارآفرینی در مرکز نوآوری و شتابدهی جهاددانشگاهی شرکت کردند.

ادامه مطلب